e-Podatki

2.2. Preferencyjny podatek również, gdy basen jest wykorzystywany komercyjnie 2014-06-17


Pomieszczenia wykorzystywane 
do działalności leczniczej mogą być opodatkowane niższą stawką. Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (sygnatura akt: I SA/Sz 32/14) wynika jednak, że z preferencyjnej stawki można skorzystać również wówczas, gdy basen, sala fitness czy sauna wykorzystywane są również do celów komercyjnych.

Spór dotyczył nadmorskiego hotelu, który wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej i prowadzi rehabilitację leczniczą i odnowę biologiczną. Zdaniem fiskusa gabinety, pokoje lekarzy, pomieszczenia, w których znajdują się wanny, bicze szkockie, kriokomora, sale gimnastyczne, mogą korzystać z preferencyjnej stawki podatku. Wykluczone jest to jednak w przypadku powierzchni basenu, sauny i sali fitness, które służą przede wszystkim celom komercyjnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, który przyznał rację spółce prowadzącej hotel, uznał jednak, że przeznaczenie basenu, sauny i sali fitness do działalności gospodarczej nie wyklucza zastosowania niższej stawki, jeśli są równocześnie wykorzystywane do prowadzenia działalności leczniczej.

(Źródło: rp.pl)