e-Podatki

1.2. TK: rozprawa w sprawie podatku od ukrytych dochodów w innym terminie? 2014-06-17


Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się w dniu 8 lipca br. pytaniem prejudycjalnym dotyczącym zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Termin ten odwołano.

We wcześniejszym wyroku z 18 lipca 2013 r. (SK 18/09) Trybunał uznał za niekonstytucyjny przepis art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r. Pytanie prejudycjalne skierował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który uznał, że przepis ten w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. dotykają konstrukcyjne mankamenty identyczne z uznanymi przez Trybunał za podstawę uznania tego przepisu w brzmieniu wcześniejszym za sprzeczny z Konstytucją RP. Czy Trybunał Konstytucyjny uzna ten przepis za niekonstytucyjny także w odniesieniu do późniejszego okresu? Jeśli tak się stanie, podatnicy, którzy zapłacili podatek od nieujawnionych dochodów, będą mogli składać wnioski o wznowienie postępowania.

(Źródło: abc.com.pl)