e-Podatki

1.1. Dzień Wolności Podatkowej 2014-06-17


Dzień wolności podatkowej przypadł w tym roku w miarę wcześnie – 14 czerwca. Od tej symbolicznej daty statystyczny Polak przestaje pracować na różne daniny publiczne, a zaczyna dla siebie. Dzień wolności podatkowej od 21 lat wyznacza Centrum im. Adama Smitha. W ubiegłym roku było to 22 czerwca. Chociaż tegoroczny dzień wypada kilka dni wcześniej, nie zmienia to tego, że nadal prawie pół roku musimy pracować na potrzeby rządu.

W związku z tym Centrum im. Adama Smitha proponuje wprowadzenie reformy podatkowej: nie będzie PIT (zamiast tego 25-proc. podatek od płacy netto, bez ulg, wyłączeń i kwot wolnych), CIT (1-proc. podatek od wartości sprzedaży) i składek na ubezpieczenia, VAT zostałby ujednolicony. Do budżetu wpłynęłaby ta sama łączna kwota danin publicznych, jednak opodatkowana byłaby głównie nie praca, ale konsumpcja.

(Źródło: PAP)