e-Podatki

1.5. Niższe opłaty za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego 2014-06-10


W dniu 30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Najważniejszą zmianą jest wysokości opłat za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Obecnie z 250 do 100 zł, a więc o ponad połowę, została obniżona opłata za ogłaszanie w Monitorze kolejnych wpisów do KRS. Oznacza to również zmniejszenie kosztów prowadzenia (a nie tylko rozpoczynania) działalności.

Do tej pory ogłoszenie w Monitorze pierwszego wpisu do KRS kosztowało 100 zł, ale już następne 250 zł. Niższa opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu miała zachęcać do podejmowania działalności podlegającej ujawnieniu w KRS.

Rozporządzenie opiera się na rozwiązaniach przewidzianych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia, dotyczącym tej samej materii.

(Źródło: Infor.pl)