e-Podatki

2.1. RPO: Wysokość kwoty wolnej od podatku dochodowego 2014-06-10


Kwota wolna od podatku jest kształtowana w oderwaniu od sytuacji najuboższej części społeczeństwa. Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, wystąpiła do ministra finansów Mateusza Szczurka w sprawie kwoty wolnej od dochodu, która nie podlega opodatkowaniu.

W związku z trudną sytuacją budżetu Państwa od 2009 r. nie są waloryzowane kwoty określone w skali podatkowej, w tym także kwota zmniejszająca podatek. Nie zmienia się więc kwota dochodu, która nie podlega opodatkowaniu.

Jak podkreśliła Irena Lipowicz, w systemie opodatkowania dochodów ludności tylko kwota wolna od podatku dochodowego stanowi ulgę o powszechnym charakterze, korzysta z niej bowiem każdy podatnik tego podatku. W odczuciu społecznym dochody do wysokości minimum egzystencji nie powinny być opodatkowane.

Wysokość kwoty wolnej od podatku jest kształtowana w oderwaniu od sytuacji najuboższej części społeczeństwa, do której kierowane są świadczenia pomocy społecznej. W obowiązującym stanie prawnym podatek dochodowy od osób fizycznych płacą nawet osoby, które nie są w stanie zaspokoić własnych potrzeb bytowych. Oczywistym jest, że system opodatkowania dochodów nie może realizować zadań pomocy społecznej, powinien jednak uwzględniać sytuację dochodową najuboższej części społeczeństwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosiła Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w sprawie.

(Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich)