e-Podatki

1.2. Likwidacja obecnych ograniczeń w odliczeniach podatku VAT od nabycia samochodów 2014-06-10


Likwidacja obowiązującego ograniczenia możliwości pełnego odliczenia podatku naliczonego od nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 t. To propozycja klubu parlamentarnego SLD, który zgłosił projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W piątek odbyło się jego pierwsze czytanie.

Projekt znosi także zakaz odliczania podatku od paliwa zakupionego do tych pojazdów. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu zostanie rozstrzygnięty w bloku głosowań.

(Źródło: sejm.gov.pl)