e-Podatki

1.1. Kredyt na innowacje dla przedsiębiorców inwestujących w innowacyjne rozwiązania 2014-06-10


Posłowie KP Twój Ruch zamiast obecnie obowiązującej ulgi na nowe technologie proponują wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje. W dniu 6 czerwca br. Sejm zajął się w pierwszym czytaniu poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Celem zmian jest wsparcie przedsiębiorców inwestujących w innowacyjne rozwiązania w swoich firmach. W projekcie zaproponowano wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje, który miałby zastąpić obecnie obowiązującą ulgę na nowe technologie. Zgodnie z projektem przedsiębiorca, który inwestuje w badania i prace rozwojowe i tym samym podnosi poziom innowacyjności swojego przedsiębiorstwa, miałby możliwość odliczenia od podstawy podatku dwukrotności kwot wydatków poniesionych w związku z nabyciem lub wytworzeniem innowacyjnych wartości majątkowych.

Obowiązująca obecnie ulga na nowe technologie daje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o połowę wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii.

Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

(Źródło: sejm.gov.pl)