e-Podatki

1.4. Nowy standard rachunkowości – MSSF 15: Umowy z klientami 2014-06-10


W sprawozdaniach finansowych będzie więcej informacji, a przychody spółek mogą ulec zmianie. Niedawno opublikowano nowy standard rachunkowości – MSSF 15 „Umowy z klientami”. Standard MSSF 15 wejdzie w życie w 2017 r.

Prace nad nowym modelem rozpoznawania przychodów były prowadzone przez 10 lat. Nowe zasady zastąpią dotychczas stosowane standardy w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i amerykańskich standardów rachunkowości (US GAAP).

Nowy standard zmienia sposób, w jaki przedsiębiorstwa rozliczają umowy z klientami, przede wszystkim wtedy, gdy jedna umowa dotyczy świadczenia usług i dostarczania towarów (np. w branży telekomunikacyjnej).

– Celem wspólnego standardu jest promowanie jednolitej rachunkowości dla rozpoznawania przychodu i zwiększenie porównywalności i przejrzystości informacji finansowych. Wypracowanie standardu dotyczącego przychodów było jednym z kluczowych celów Rad w ostatnich latach – wyjaśnia ekspert EY, Anna Sirocka.

Zasady przewidziane w MSSF 15 dotyczyć mają wszystkich umów skutkujących przychodami. W nowym standardzie zawarto jednolity model rozpoznawania oraz pomiaru sprzedaży aktywów niefinansowych (m.in. majątku trwałego). Umowa z klientem analizowana ma być w pięciu etapach, obejmujących identyfikację umowy, wskazanie pojedynczych zobowiązań, ustalenie cen, przyporządkowanie do zobowiązań oraz rozpoznanie przychodów. Zgodnie ze standardem przychód powstaje w momencie, kiedy kontrola nad usługą/towarem przechodzi na klienta.

(Źródło: podatki.biz)