e-Podatki

1.2. Polska powinna pracować nad przestrzeganiem przepisów podatkowych 2014-06-03


Komisja Europejska w poniedziałek przekazała rekomendacje gospodarcze dla poszczególnych krajów UE w ramach tzw. semestru europejskiego. Polsce zaleca wzmocnienie strategii budżetowej, aby "zapewnić trwałą korektę nadmiernego deficytu do 2015 r.".

Co rekomenduje Komisja Europejska w zakresie podatków?

Polska powinna zminimalizować cięcia w inwestycjach pobudzających wzrost gospodarczy, lepiej ukierunkować politykę społeczną, poprawić opłacalność wydatków i efektywność sektora opieki zdrowotnej, zwiększyć bazę podatkową, a także poprawić przestrzeganie przepisów prawa podatkowego. KE wśród rekomendacji wymieniła też ustanowienie niezależnej rady budżetowej.

Z zakresu podatków KE zauważyła m.in., że "w Polsce funkcjonuje rozbudowany system obniżonych stawek VAT, co przyczynia się do największej w UE luki w polityce dotyczącej podatku VAT", czego konsekwencją są straty dochodów i zwiększone koszty przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Komisja zaleciła także poprawę skuteczności bodźców podatkowych we wspieraniu badań i rozwoju w sektorze prywatnym, a także modernizację i rozbudowę mocy wytwórczych oraz poprawę efektywności w całym łańcuchu energetycznym. Należy "zwiększyć wysiłki na rzecz ograniczenia kosztów i czasu związanych z przestrzeganiem przepisów prawa podatkowego przez przedsiębiorstwa", a także dokończyć trwającą reformę, która ma ułatwić dostęp do zawodów regulowanych.

(Źródło: PAP)