e-Podatki

1.3. Prezydent podpisał ustawe dot. drugiej transzy deregulacji zawodów 2014-06-03


Kancelaria Prezydenta poinformowała, że ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych została podpisana przez Prezydenta. Dotyczy ona 82 profesji technicznych oraz 9 zawodów rynku finansowego. Ustawa wejdzie w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. to drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych i dotyczy 82 profesji technicznych oraz 9 zawodów rynku finansowego. Pracuje w nich łącznie ponad 200 tys. osób. Przyjęta deregulacja ogranicza lub likwiduje obecne wymogi (np. certyfikatów, licencji), dzięki czemu ułatwia wejście do danego zawodu.

Druga transza deregulacji dotyczy m.in.: architektów, urbanistów, inżynierów budowlanych, osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe, doradców podatkowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, biegłych rewidentów, rzeczoznawców samochodowych, nurków, dróżników obchodowych, zawodów związanych z obsługą metra czy z żeglugą morską i śródlądową.

(Źródło: PAP)