e-Podatki

1.5. Oświadczenia rolników dotyczące rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego 2014-05-27


To już ostatni moment na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego z tytułu przychodów z pozarolniczej działalności. Do końca maja składają je rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i równocześnie prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

KRUS przypomniał, że rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników, przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2013 r. wynosi 3092 zł.

Z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników wynika, że zobowiązani do złożenia zaświadczenia/oświadczenia rolnicy utracą prawo do ubezpieczenia w systemie rolniczym, jeżeli:

  • kwota należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczyła 3092 zł (za rok 2013);
  • do 31 maja 2014 r. nie zostało złożone zaświadczenie/oświadczenie.

Spóźnialskim KRUS przyjmie dokumenty tylko na wniosek osoby zainteresowanej – pod warunkiem, że rolnik (lub domownik) udowodni, iż „niezachowanie terminu nastąpiło jedynie wskutek zdarzeń losowych”.

(Źródło: podatki.biz)