e-Podatki

2.1. Nowy Kodeks podatkowy 2014-05-27


Ministerstwo Finansów wystąpiło do zespołu programowania prac rządu z wnioskiem o powołanie komisji kodyfikacyjnej ds. prawa podatkowego. W jej skład mają wejść m.in. przedstawiciele pracodawców. Zadaniem komisji będzie przygotowanie założeń nowego Kodeksu podatkowego, który zastąpi obecnie obowiązującą ustawę – Ordynację podatkową.

Ordynacja podatkowa stosowana jest już od ponad 15 lat. Komisja kodyfikacyjna ma się składać z szerokiej reprezentacji eksperckiej, w tym z przedstawicieli pracodawców. Dzięki takiemu rozwiązaniu może powstać akt prawny, który będzie spełniał oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

– To dobra decyzja, bowiem wypracowanie założeń do nowego ,,kodeksu podatkowego” w dużej mierze będzie dotyczyło właśnie biznesu – powiedział ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb.

Pracodawcy RP rekomendują również systematyczną Kampanię promującą poprawę relacji na linii przedsiębiorca – urzędnik. Pomysł ten został przedstawiony w połowie kwietnia przez Ministerstwo Gospodarki we wstępnym projekcie rekomendacji do nowej Ordynacji podatkowej.

Zdaniem Pracodawców kampania ta mogłaby polegać na wskazaniu problemów przedsiębiorców, które wynikają z biurokratycznego podejścia do nich organów podatkowych i które utrudniają właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstw. W ramach kampanii warto byłoby poruszyć kwestię pomocy i zaufania urzędników skarbówki do przedsiębiorców, którzy powinni być traktowani przez przedstawicieli fiskusa jako potencjalni klienci usług, a nie potencjalni przestępcy.

(Źródło: Pracodawcy RP)