e-Podatki

1.2. Nowe wzory formularzy celnych 2014-05-27


Od 1 czerwca br. będzie obowiązywać nowe rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 673). Celem zmian jest usprawnienie i odbiurokratyzowanie spraw, które prowadzone są przed administracją celną.

Zmienione zostały wzory:

  • wniosku o udzielenie/zmianę pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego;
  • pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego;
  • potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego;
  • wniosku rejestracyjnego EORI dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych (wzory PG-K i PG-Z).

Utworzono natomiast dwa nowe formularze wniosku:

  • o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewidziane przepisami prawa celnego;
  • o uznanie miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego.

(Źródło: podatki.biz)