e-Podatki

1.4. Ewidencja przebiegu pojazdu – nowe rozporządzenie 2014-05-20


Z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu zostaną zwolnione również pojazdy specjalne takie jak pomoc drogowa, pojazdy pogrzebowe oraz bankowozy typu A i B. Zmiany przewidziano w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca 2014 r.

Obecnie z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnione są (art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT) m.in. pojazdy samochodowe, które są przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży (w przypadku pojazdów stworzonych przez podatnika), oddania w odpłatne używanie (na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, itp.), jeśli takie działanie stanowi przedmiot działalności danego podatnika. Ten katalog pojazdów zwolnionych z obowiązku zostanie jednak rozszerzony na mocy nowego rozporządzenia.

„Odstąpieniem od obowiązku prowadzenia ewidencji objęte powinny zostać jedynie takie pojazdy samochodowe, w odniesieniu do których określony przez podatnika sposób ich wykorzystywania, zwłaszcza określony w zasadach ich używania będzie wystarczający do stwierdzenia, że pojazdy te nie mogą być używane do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wyłączenie obejmie pojazdy specjalne o przeznaczeniu:

  • pomoc drogowa (jedynie te pojazdu, które posiadają nadwozie przeznaczone (konstrukcyjnie) do przewożenia innych uszkodzonych pojazdów;
  • pogrzebowy (przewidziano wyłączenie dla mających więcej niż jeden rząd siedzeń i masę dopuszczalną całkowitą nie większą niż 3 tony; inne karawany – z jednym rzędem siedzeń i niższą masą – zostały już de facto wyłączone wcześniejszym rozporządzeniem z dnia 27 marca 2014 r. ws. pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. z 2014 r., poz. 407).
  • bankowóz (tylko typu A i B).

„Wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji dla pojazdów wskazanych w projektowanym rozporządzeniu oznacza, że podatnicy wykorzystujący takie pojazdy nie będą mieli również obowiązku składania do naczelnika urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach (VAT-26) Podatnicy ci muszą jednakże zapewnić (zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT), aby pojazdy objęte projektowanym rozporządzeniem nie mogły być wykorzystywane na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika” – wyjaśnia resort finansów.

(Źródło: podatki.biz)