e-Podatki

1.3. Zmiana deklaracji PCC-3 2014-05-20


Od 1 września br. zmienione zostaną wzory deklaracji PCC-3 oraz informacji PCC-3/A. Wprowadzenie zmian wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany umożliwią składanie przez internet informacji PCC-3/A. Z dotychczasowych wzorów deklaracji będzie można korzystać – nie licząc drogi elektronicznej – nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r.

„W przypadku, gdy obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności ciąży na kilku podmiotach albo stronach umowy zamiany albo wspólnikach spółki cywilnej – solidarnie zobowiązanych do zapłaty podatku – brak jest możliwości złożenia deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Formularze zostaną odpowiednio zmodyfikowane – aby można je było składać również przez internet. Projektodawca wprowadzi rozwiązanie pozwalające powiązać deklaracje podatkowe z odpowiadającymi im załącznikami składanymi odrębnie przez solidarnie zobowiązanych podatników.

Deklaracja PCC-3 i informacja PCC-3/A ma być powiązana przez wykazanie w załącznikach do deklaracji PCC-3 składanych przez kolejnych podatników kwoty należnego podatku. Jej powtórzenie, zgodnie z nowym wzorem informacji PCC-3/A, ma jednoznacznie potwierdzić tożsamość zobowiązania. Deklaracje będzie można składać m.in. poprzez system e-Podatki, którego uruchomienie planowane jest na początek września.

Z nowymi wzorami można zapoznać się pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/201016

(Źródło: podatki.biz)