e-Podatki

1.2. Nowe wzory SD-3 2014-05-20


Z projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn wynika, że podatnicy podatku od spadków i darowizn będą mogli składać przez internet także informację o pozostałych podatnikach (SD-3/A. Zmieniony ma zostać również wzór zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2014 r. Z dotychczasowych wzorów podatnicy będą mogli korzystać do 30 czerwca 2015 r. (tylko w formie tradycyjnej – papierowej).

Obecnie podatnicy mogą składać drogą elektroniczną tylko formularz SD-3. Od września powinien zacząć działać system e-Podatki. Będzie można wówczas złożyć przez internet również informację SD-3/A.

Z uzasadnienia projektodawcy wynika, że „w przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników nie mogą oni złożyć zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku bowiem jeden z podatników składa zeznanie SD-3, zaś każdy z pozostałych podatników informację SD-3/A”.

W rozporządzeniu przewidziano zmianę dotychczasowych wzorów SD-3 i SD-3/A, w ten sposób, by oba można było składać przez internet. Do formularzy wprowadzone zostaną dodatkowe części z danymi ws. tytułu nabycia oraz łącznej (czystej) wartości rzeczy albo praw majątkowych. Dzięki temu możliwe stanie się powiązanie deklaracji składanych odrębnie przez poszczególnych podatników.

Z nowymi wzorami można zapoznać się pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/dokument/201043

(Źródło: podatki.biz)