e-Podatki

1.1. Obniżenie stawki akcyzy na węgiel czy gaz ziemny nie jest możliwe 2014-05-20


Obniżenie stawki akcyzy na węgiel czy gaz ziemny nie jest możliwe ze względu na unijne regulacje - zapowiedział PAP wiceminister finansów Janusz Cichoń. Przypomniał też, że stawka na energię elektryczną nie była podwyższana od 2002 r.

Przegląd obciążeń fiskalnych dotyczących polskiego węgla zapowiedział dwa tygodnie temu premier Donald Tusk. O potrzebie obniżenia opodatkowania źródeł energii, w tym węgla, mówili również przedstawiciele branży wydobywczej i przemysłu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się na początku maja w Katowicach.

W informacji przekazanej PAP resort finansów podał, że opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych, gazowych jak również energii elektrycznej wynika z wdrożenia unijnej dyrektywy Rady 2003/96/WE. Określono w niej m.in. stawkę minimalną podatku akcyzowego, poniżej której państwa członkowskie nie mogą opodatkować tych wyrobów, jak również określają zasady opodatkowania oraz zakres zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych".

MF poinformowało, że minimalna stawka akcyzy na gaz ziemny o zastosowaniu gospodarczym wynosi 0,15 euro/GJ, a na gaz ziemny o zastosowaniu niegospodarczym 0,3 euro/GJ. Minimalna stawka akcyzy na węgiel i koks o zastosowaniu gospodarczym to 0,15 euro/GJ, a na węgiel i koks o zastosowaniu niegospodarczym - 0,3 euro/GJ. W przypadku energii elektrycznej o zastosowaniu gospodarczym najniższa stawka jest na poziomie 0,5 euro/MWh, a energii elektrycznej o zastosowaniu niegospodarczym - 1 euro/MWh.

W przypadku węgla i gazu ziemnego przeznaczonych dla celów opałowych ustanowiono stawkę podatku akcyzowego na poziomie 1,28 zł/GJ, a na energię elektryczną - 20 zł/MWh.

"W przepisach krajowych dla węgla i gazu ziemnego wprowadzono wszystkie przewidziane w prawie unijnym zwolnienia od podatku akcyzowego dla tych wyrobów przeznaczonych dla celów opałowych - zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne. Zwolnieniu podlegają m.in. wyroby zużywane przez gospodarstwa domowe, szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, podmioty lecznicze, zakłady energochłonne, przemysł metalurgiczny, rolnictwo, w procesie produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych" - wyjaśnia MF.

Wskazano ponadto, że podatkiem od nieruchomości objęte są urządzenia budowlane znajdujące się w wyrobiskach górniczych, a ewentualne zwolnienie z tego podatku leży w gestii samorządów.

(Źródło: PAP)