e-Podatki

1.3. ZDS zaapelował o masowe występowanie o interpretacje indywidualne w zakresie nowych przepisów VAT od aut 2014-05-13


Związek Dealerów Samochodów zaapelował o masowe występowanie o interpretacje indywidualne w zakresie nowych przepisów VAT od aut. W razie rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych organów, Związek planuje wystąpienie o interpretację ogólną w tym zakresie.

W razie wątpliwości co do stosowania nowych przepisów w zakresie podatku VAT od aut (w szczególności w zakresie rozróżnienia użytku służbowego i prywatnego pojazdów), Związek Dealerów Samochodów apeluje do dealerów o jak najliczniejsze występowanie do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej do konkretnego stanu faktycznego.

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Jak informuje ZDS, na podstawie zmienionych przepisów Ordynacji podatkowej organizacja taka jak Związek Dealerów Samochodów może występować do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnych, które są wiążące dla wszystkich organów podatkowych. Związek Dealerów Samochodów wystąpi o interpretację ogólną w razie rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych organów.

(Źródło: Związek Dealerów Samochodów)