e-Podatki

1.2. Czarna Lista Barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2014 2014-05-13


Konfederacja Lewiatan opublikowała nową edycję raportu pn. „Czarna Lista Barier”, z którego wynika, że rozwój przedsiębiorczości w Polsce blokuje obecnie 460 barier. Niektóre bariery udało się w ubiegłym roku ograniczyć, również w obszarach podatkowych. W porównaniu do edycji z roku 2013 lista powiększyła się jednak aż o 43 przeszkody.

W ubiegłym roku doczekano się kilku korzystnych zmian dla przedsiębiorców, m.in. wydłużono okres rozliczeniowy czasu pracy i wprowadzono ruchomy czas pracy w porozumieniu z pracownikami, poszerzono również możliwości świadczenia usług zagranicznym przedsiębiorstwom w dni świąteczne. Udało się także nieco ograniczyć wysokie koszty administracyjne realizacji obowiązków podatkowych, m.in. stworzono możliwości wystawiania uproszczonych faktur przy transakcjach do 450 zł czy wystawiania faktur zbiorczych dla kilku odrębnych dostaw towarów lub usług w trakcie miesiąca. Ponadto ułatwiono odzyskiwanie VAT od niezapłaconych faktur (przyspieszenie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi ze 180 do 150 dni i zniesienie obowiązku powiadomienia dłużnika). Niemniej jednak w wielu obszarach, np. zamówieniach publicznych, ochronie zdrowia, energetyce czy budownictwie liczba barier wcale się nie zmniejszyła.

W raporcie opisano szczegółowo 460 barier, które ograniczają rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Podzielono je na kilka głównych kategorii, w tym m.in. ogólnogospodarcze, związane ze stosunkami pracy, związane z korzystaniem z funduszy strukturalnych, związane z ochroną środowiska oraz branżowe i podatkowe. Każda wymieniona przeszkoda zawiera rekomendacje konkretnych zmian.

Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan skomentowała, że „Naszą przedsiębiorczość ograniczają zbyt wysokie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego, sztywne prawo pracy, niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarki, niska efektywność zamówień publicznych czy przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności. Źródłem większości barier jest nieefektywny system stanowienia prawa”.

„Czarną Listę Barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2014” można znaleźć się pod adresem:

http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/1/_files/2014_05/clb2014_2_.pdf

(Źródło: Konfederacja Lewiatan; podatki.biz)