e-Podatki

1.4. Trwają konsultacje projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej 2014-05-06


W dniu 2 maja 2014 r. Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zmiany mają na celu stworzenie powszechnego i sprawnego systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej. Konsultacje zakończą się 6 czerwca 2014 r.

Projekt zawiera propozycje nowego uregulowania wpisu, weryfikacji jego wiarygodności i podstaw usunięcia informacji z rejestrów. Proponowane zmiany mają pozwolić na dostęp do informacji o wywiązywaniu się z niektórych zobowiązań publicznoprawnych. Nowe przepisy mają pozwolić - poprzez rozszerzenie możliwości badania wiarygodnosci potencjalnych kontrahentów - obniżyć ryzyko działalności gospodarczej. Większa będzie również ochrona praw dłużników (zwłaszcza konsumentów) przy jednoczesnym wsparciu w odzyskiwaniu należności dla wierzycieli.

Uwagi można kierować na adres e-mail: magdalena.sobczynska@mg.gov.pl lub mikolaj.szymanski@mg.gov.pl.

Projekt założeń można znaleźć na stronie www.konsultacje.gov.pl.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)