e-Podatki

1.2. Opodatkowanie czynności świadczonych przez spółdzielnie mieszkaniowe 2014-05-06


Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zwolnienie z podatku VAT dla czynności świadczonych na rzecz lokatorów przez spółdzielnie mieszkaniowe ma uzasadnienie w prawie unijnym, a przepisy dyrektywy zostały prawidłowo wdrożone. Informacja ta pojawiła się w związku z artykułem pt. „Czynsze mogą wzrosnąć przez źle wdrożoną unijną dyrektywę", opublikowanym na łamach Dziennika Gazety Prawnej 28 kwietnia 2014 r.

Jeżeli spółdzielnia stosuje zwolnienie z VAT zgodnie z przepisami krajowymi, to nie może odliczać podatku naliczonego. Jeżeli spółdzielnia stosuje opodatkowanie przedmiotowych czynności, to takie działanie może powodować, że kwota czynszu będzie wyższa. Jest to spowodowane tym, że spółdzielnia decyduje się opodatkować czynność podatkiem VAT zamiast zastosować zwolnienie od podatku. Takie działanie jest podjęte na ryzyko spółdzielni i w takiej sytuacji wydaje się, że spółdzielnia powinna wyjaśnić swoim członkom dlaczego nie stosuje przepisów krajowych, zakładających zwolnienie, a powołując się na przepisy unijne, stosuje mniej korzystne dla swoich członków zasady rozliczeń.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)