e-Podatki

1.2. Deregulacja dostępu do zawodów m.in. rynku finansowego 2014-04-29


Na ostatnim 53. posiedzeniu Senat zaproponował 62 poprawki do ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt tej ustawy został przygotowany przez rząd. Celem ustawy jest deregulacja albo całkowita dereglamentacja dziewięciu zawodów rynku finansowego, podlegających Ministerstwu Finansów, oraz 82 zawodów technicznych, podlegających Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

Przepisy ustawy zmieniają m.in.: ustawę o rachunkowości, ustawę o doradztwie podatkowym, ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Prawo celne, ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, ustawę o grach hazardowych, Prawo budowlane, Prawo o ruchu drogowym, Prawo lotnicze, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o transporcie kolejowym, ustawę o bezpieczeństwie morskim.

(Źródło: Senat RP)