e-Podatki

2.1. Zagrożenia w podatkach – jak im przeciwdziałać, na co zwracać szczególną uwagę 2014-04-29


Nowe zasady odliczania VAT od pojazdów służbowych i perspektywa wprowadzenia do ordynacji podatkowej klauzuli przeciw obejściu prawa to tylko niektóre wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć przedsiębiorcy. Dyskutowano o nich podczas konferencji "Zagrożenia w podatkach – jak im przeciwdziałać, na co zwracać szczególną uwagę", nad którą patronat objęli Pracodawcy RP.

W wydarzeniu organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” i adresowanym do przedsiębiorców w roli prelegentów wystąpili eksperci podatkowi Pracodawców.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły nowe zasady odliczania podatku VAT od samochodów służbowych. Mariusz Korzeb, który był uczestnikiem panelu podsumowującego konferencję pt. Praktyczne konsekwencje zmiany przepisów o VAT od aut odniósł się on do – podnoszonej jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów – kwestii poziomu wymagań, jakie stawiane są przedsiębiorcom chcącym dokonać pełnego odliczenia VAT-u. Zdaniem Eksperta pomimo tych trudności firmy powinny podejmować starania o to, by uzyskać pełne odliczenie podatku od samochodów używanych do celów służbowych. Korzyści, jakie mogą odnieść z tego tytułu, są bowiem niebagatelne (pełne odliczenie VAT zamiast odliczenia w wysokości 50 proc.). Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, dysponujących liczną flotą aut. – Bardzo wiele groźnie brzmiących z punktu widzenia przedsiębiorców sformułowań pojawia się w uzasadnieniu do nowelizacji. Treść samych przepisów nie jest już tak niepokojąca. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w kontekście tego, że to ustawa, a nie uzasadnienie do niej, stanowi źródło prawa – mówił Korzeb.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółek to temat, który podczas konferencji poruszyli Agata Czerniak i Jakub Trębicki. Doradcy podatkowi reprezentujący Pracodawców RP przedstawili m.in. przesłanki, na podstawie których członkowie zarządu mogą ponieść odpowiedzialność finansową za zobowiązania spółek, oraz okoliczności, w jakich odpowiedzialność ta ulega przedawnieniu. Przypomnieli również, że odpowiedzialność finansowa zarządu ponoszona jest solidarnie przez wszystkich jego członków, niezależnie od funkcji, jaką pełnią w przedsiębiorstwie. Jakub Trębicki wyjaśnił także, że ogłoszenie upadłości spółki w sytuacji, w której jej zobowiązania z tytułu nieprawidłowo uiszczonego podatku (np. zła stawka VAT) przekraczają możliwości finansowe firmy, nie jest skutecznym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności przez członków zarządu. – Organy podatkowe z reguły stosują interpretację, zgodnie z którą obowiązek ogłoszenia upadłości spółki powstał wcześniej, już w chwili, kiedy podatek był naliczany – tłumaczył.

Omówiono również klauzulę przeciw obejściu prawa podatkowego, której powrotu do ordynacji podatkowej chce rząd. Pomysł budzący kontrowersje zarówno wśród przedsiębiorców, jak i ekspertów zakłada wprowadzenie w życie przepisów, na podstawie których urzędnicy będą mogli rozstrzygać, czy kroki podjęte przez daną firmę były uzasadnione z punktu widzenia jej interesu ekonomicznego, czy też służyły jedynie uniknięciu opodatkowania. Najważniejsze zapisy tego projektu wraz z oceną ewentualnych skutków ich wejścia w życie przedstawił Przemysław Szabat, doradca podatkowy z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

(Źródło: Pracodawcy RP)