e-Podatki

2.1. Organy podatkowe nadużywają swoich uprawnień 2014-04-15


Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan w liście skierowanym do Ministerstwa Finansów zwraca uwagę na to, że organy podatkowe nagminnie nadużywają swoich uprawnień. Wskazuje przy tym m.in. na patologie związane z prowadzonymi wobec przedsiębiorców czynnościami sprawdzającymi.

„Przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę, że pogarszająca się koniunktura na rynku (lata 2011 i 2012), a co za tym idzie i wysokość dochodów determinuje ilość czynności podejmowanych przez organy podatkowe w celu wykrycia większej liczby nieprawidłowości. Organy nadużywają swoich uprawnień do przeprowadzenia czynności sprawdzających i swoimi żądaniami wykraczają poza te wynikające z przepisów prawa” – czytamy w liście.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan przypomina, że do działania organów kontrolnych nie stosuje się zasady mówiącej, że „co nie jest zabronione, jest dozwolone”, a mimo to organy podatkowe często prowadzą działania, do których nie są uprawnione,  m.in. kierują do podatników pisma, w których zobowiązuje się ich do przedstawienia informacji w sprawie przyczyn spadku sprzedaży albo płaconego podatku – w odniesieniu do poprzednich lat. Pytania dotyczą również prognozy wpłat podatków w przyszłych okresach. W niektórych korespondencjach organy podatkowe grożą podatnikowi odpowiedzialnością karną, za podanie danych, których obowiązek podawania nie wynika z przepisów” – wyjaśniają podatkowi eksperci Lewiatana.

Zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe pierwszej instancji mogą dokonywać czynności sprawdzających, których celem jest m.in. sprawdzenie terminowości składania deklaracji oraz wpłacania zadeklarowanych podatków, stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów i ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

(Źródło: podatki.biz)