e-Podatki

1.3. Czwarta edycja raportu „Preferencje podatkowe w Polsce” 2014-04-08


Globalna wartość preferencji podatkowych w 2012 r. wyniosła 81,6 mld zł, co stanowi 5,1 proc. PKB. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną edycję raportu „Preferencje podatkowe w Polsce". Analizą zostały objęte preferencje funkcjonujące w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podatkach dochodowych: PIT i CIT) oraz w podatkach lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządów terytorialnych.

Z raportu wynika, że głównym obszarem wspieranym przez państwo poprzez udzielone preferencje jest nadal rodzina i pomoc socjalna. Obszar ten stanowi połowę preferencji funkcjonujących w systemie podatkowym. Kolejnymi grupami, które korzystają z pomocy państwa poprzez system podatkowy są: gospodarka (19 proc.), zdrowie (9 proc.) i rolnictwo (8 proc.).

Podobnie jak w poprzednich edycjach dokonano pogłębionej analizy wybranych preferencji podatkowych. Tegoroczne analizy skupiły się na efektywności odliczenia darowizn w podatkach dochodowych, opodatkowania książek i czasopism specjalistycznych preferencyjną stawką VAT oraz instrumentów polityki podatkowej gmin miejskich w zakresie opodatkowania nieruchomości.

Raport wraz z załącznikami znajduje się w zakładce ABC Podatków/Preferencje podatkowe w Polsce.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)