e-Podatki

2.1. MF wyjaśniło nowe zasady rozliczania VAT od samochodów 2014-04-08


Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony. Skorzystanie z pełnego odliczenia VAT na pewno będzie trudne i obwarowane licznymi warunkami. Jakimi? Ministerstwo Finansów przygotowało na ten temat broszurę, w której szczegółowo, wraz z licznymi przykładami, omówiono wprowadzone zmiany.

Zgodnie z ogólną zasadą przyjmuje się, że pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony wykorzystywane są nie tylko biznesowo, lecz również prywatnie. Podatnikowi przysługuje ograniczone do wysokości 50 proc. prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z tymi pojazdami. Pełne odliczenie (tj. w wysokości 100 proc.) będzie przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wprowadzono również system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji zmiany zasad wykorzystania przez podatnika pojazdu samochodowego.

Broszura z wyjaśnieniami dostępna jest na stronie Finanse.mf.gov.pl w zakładce VAT/Wyjaśnienia i komunikaty oraz Broszury informacyjne.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)