e-Podatki

1.1. MF zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego 2014-04-08


Od 1 stycznia 2014 r. przepisy ustawy – Prawo energetyczne przewidują możliwość otrzymania - przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - dodatku energetycznego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny jest przyznawany, na wniosek odbiorcy wrażliwego, w drodze decyzji. Minister Finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego.

Minister Finansów w dniu 21 marca 2014 r. podpisał Rozporządzenie w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych od tego świadczenia otrzymanego w 2014 r. podpisał w dniu 21 marca br. Zostało ono już opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 401 i wejdzie w życie 11 kwietnia 2014 r.

Celem zmian jest zwiększenie efektywności pomocy państwa adresowanej do odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)