e-Podatki

1.4. Pracodawcy RP powołali Komitet Podatkowy 2014-04-01


Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej powołali Komitet Podatkowy, którego przewodniczącym został mec. Robert Oliwa, dotychczasowy Doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. podatkowych. Komitet ma wspierać pożądane przez przedsiębiorców przemiany systemowe i funkcjonalne w obszarze prawa podatkowego.

Komitet Podatkowy, jako zespół doradczy, będzie poddawał pod publiczną debatę założenia projektowanych rozwiązań prawno-podatkowych. Debacie będą towarzyszyć ocena merytoryczna oraz argumenty wskazujące na ratio legis proponowanych aktów prawa. Poprzez podjęcie konsultacji społecznych władza publiczna będzie zobowiązana do analizy wyników ukształtowanych w ramach dialogu społecznego, a także do ujawnienia wniosków wynikających z tej debaty.

Komitet Podatkowy ma podejmować również różne działania prewencyjne, m.in. przedstawianie konstruktywnych rozwiązań oraz wskazywać właściwy kierunek zmian w prawie podatkowym, tak by przedsiębiorcy mieli gwarancję, że prawo podatkowe stworzy im możliwości odpowiedniego planowania działalności gospodarczej.

Realizacja tych zadań ma opierać o naczelną ideę Organizacji – tworzenia państwa przyjaznego pracodawcom.

(Źródło: Pracodawcy RP)