e-Podatki

1.3. OPZZ proponuje dwie nowe stawki podatku 2014-04-01


Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przygotowało projekt zmian w ustawie o PIT, który przewiduje wprowadzenie - oprócz obowiązujących stawek podatku na poziomie 18 proc. i 32 proc. - dwóch dodatkowych stawek, w wysokości 15 proc. i 50 proc.Związek złożył do marszałek Sejmu Ewy Kopacz zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Po jego przyjęciu komitet zacznie zbierać podpisy pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o PIT. Aby projekt obywatelski mógł zostać wniesiony do Sejmu w ciągu trzech miesięcy trzeba zebrać 100 tys. podpisów z poparciem.

Związkowcy chcą obniżyć opodatkowanie osób o najmniejszych dochodach (nowa 15-proc. stawka PIT objęłaby obywateli, których dochody nie przekraczają 20 tys.160 zł) i jednocześnie podnieść opodatkowanie dla zarabiający najwięcej (stawka 50 proc. miałaby zastosowanie dla dochodów powyżej 360 tys. zł).

Stawka podatkowa na poziomie 18 proc. obowiązywałaby dla dochodów w przedziale od 20 tys. 160 zł do 85 tys. 528 zł - tyle wynosi obecny próg podatkowy. 32 proc. podatek płacony byłby przy dochodach przekraczających ten próg, ale mniejszych niż 360 tys.

(Źródło: PAP)