e-Podatki

2.1. Etyka w działalności biegłych rewidentów 2014-04-01


Komisja Nadzoru Audytowego zwróciła uwagę na zagrożenia etyczne powstające po stronie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów, jeżeli ich wybór na biegłego do spraw szczególnych odbył się bez pisemnej zgody wnioskodawców (akcjonariuszy mniejszościowych). Aby zredukować to ryzyko do akceptowalnego poziomu, sugeruje się wprowadzenie minimalnego zabezpieczenia. Na czym ono polega?

Z treścią komunikatu KNA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zagrożeń etycznych związanych z działaniem przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych jako rewident do spraw szczególnych, przyjętego uchwałą nr 91/2014 z dnia 12 marca 2014 r., można zapoznać się na stronie internetowej BIP MF Działalność / Ciała kolegialne / KNA w zakładce Komunikaty.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)