e-Podatki

1.3. Zmiany w Ordynacji podatkowej 2014-03-25


Rada Ministrów przyjęła w dniu 18 marca br. założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Projekt zawiera ponad 100 regulacji.

– Zmiany mają za zadanie przede wszystkim zracjonalizowanie i uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków. Nowelizacja jest z jednej strony reakcją na bieżące, pilne potrzeby podatników, a z drugiej strony pozwoli sprawniej zwalczać oszustwa podatkowe i reagować na patologiczne zachowania – powiedział minister finansów Mateusz Szczurek. – Docelowo konieczna jest jednak kompleksowa kodyfikacja ogólnego prawa podatkowego, co nastąpi w dłuższej perspektywie. Ułatwienie różnych procedur sprawi, że kontakt obywateli z urzędem skarbowym stanie się bardziej przyjazny. Planowane i zatwierdzone dzisiaj przez rząd uproszczenia zawierają rozwiązania takie jak wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych, informatyzację sprawdzania dokumentacji księgowej czy unowocześnienie doręczania pism urzędu – wyjaśnił minister.

Na czym polegają zmiany? Zamiast składać oddzielne dokumenty do akt każdej sprawy, można będzie w formie elektronicznej, bez opłaty skarbowej, zgłosić do centralnego rejestru pełnomocnika, który będzie reprezentował we wszystkich sprawach podatkowych. Księgowość podatkowa miałaby być prowadzona elektronicznie, co ma pozwolić na szybszą analizę danych, skrócić czas kontroli i ograniczyć angażowanie podatnika.

Zmienią się też zasady odbierania pism. Nie będzie już konieczności ich odbierania w miejscu zamieszkania. Można będzie wskazać dowolny adres do korespondencji – podatnika, pełnomocnika czy jej odbiór drogą elektroniczną.

Wprowadzona zostanie tzw. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Jej celem jest zwalczanie sztucznych konstrukcji prawnych, zwykle zawierających elementy zagraniczne, wykorzystywanych zazwyczaj przez wielkie korporacje do unikania zapłaty podatku. Wśród innych rozwiązań, które mają pomóc w skuteczniejszym zwalczaniu oszustw podatkowych, znalazło się się m.in. wyznaczenie jednego „wiodącego" urzędu w sprawach powiązanych podmiotów objętych właściwością miejscową różnych urzędów czy wprowadzenie „grupowego" wniosku o interpretację, który pozwoli na wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów.

W projekcie założono również wprowadzenie możliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika oraz możliwość nieodpłatnego dostępu przez Internet do Rejestru Zastawów Skarbowych, czyli zabezpieczenia na ruchomościach i zbywalnych prawach majątkowych.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)