e-Podatki

1.2. Zmiany w ustawach PIT i CIT 2014-03-25


W dniu 18 marca rząd przyjął projekt zmian w ustawach o PIT oraz CIT, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Celem zaproponowanych zmian ma być zracjonalizowanie procedur i poprawa sytuacji podatników oraz uszczelnienie systemu podatkowego – zapowiedział wiceminister finansów Janusz Cichoń.

W projekcie założono m.in. ułatwienie procedur dotyczących wsparcia procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych wytworzonych przez jednostki naukowe i twórców oraz nowe zasady rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek. Wprowadzono również zasadę, że certyfikat rezydencji bez wskazanego okresu ważności obowiązuje przez kolejny rok. Rozszerzony został również katalog zwolnień przedmiotowych w PIT.

W celu uszczelnienia systemu podatkowego zaplanowano przepisy odnoszące się do dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych. Ma to wyrównać szanse wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i stanowić wsparcie uczciwej konkurencji.

Nowelizacja ma na celu również wyeliminowanie możliwości wykorzystywania różnic pomiędzy systemami prawnymi państw w celu unikania opodatkowania.

W projekcie wprowadzono przepisy określające sposób ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze oraz doprecyzowano przepisy dotyczące niepodzielonego zysku.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)