e-Podatki

1.1. Nie będzie kasowej metody rozliczeń podatku VAT 2014-03-25


Rozliczanie VAT przez podwykonawców dopiero po otrzymaniu zapłaty od zamawiającego? To na razie niemożliwe. Sejm odrzucił w dniu 21 marca br. przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzający metodę kasową rozliczeń podatku od towarów i usług.
Za odrzuceniem projektu głosowało 231 posłów, przeciw było 202, a jeden wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z projektem tzw. zasadę memoriałową rozliczeń VAT (gdzie podwykonawca musi odprowadzić VAT do urzędu skarbowego nawet wtedy, kiedy zamawiający towar lub usługę mu nie zapłaci) miała zastąpić zasada kasowa. Zmiany miałyby na celu zmniejszenie liczby bankructw podwykonawców oraz "znaczącą poprawę funkcjonowania gospodarki poprzez zmotywowanie nabywcy towaru lub usługi do regulowania należności wobec wystawcy faktury". Dotyczyłyby one zwłaszcza trudnych relacji pomiędzy usługodawcą lub producentem - małym lub średnim przedsiębiorstwem a dużą firmą, posiadającą pozycję monopolisty lub współuczestnika oligopolu. Autorzy projektu wskazali też w uzasadnieniu, że zmiany miałyby pozytywny wpływ na budżet państwa - poprawiłaby się bowiem terminowość wpływu podatków należnych Skarbowi Państwa i usprawniła kontrola skarbowa.

Poseł Mariusz Orion Jędrysek (PIS) tłumaczył, że prawo europejskie przewiduje memoriałową zasadę rozliczania VAT, ale pozwala też na odstępstwa od niej. Dodał, że zgodnie z projektem zasada kasowa miałaby dotyczyć przede wszystkim branży budowlanej.

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu złożyła Bożena Szydłowska (PO). Jej zdaniem zaproponowane przepisy budzą zastrzeżenia co do zgodności z konstytucją oraz prawem unijnym. Szydłowska poinformowała, że ustawa o VAT zawiera regulacje, które mają łagodzić skutki zatorów płatniczych. Wskazała, że z metody kasowej mogą korzystać firmy, których obroty w poprzednim roku nie przekroczyły 1,2 mln euro, istnieją też przepisy o tzw. uldze na złe długi.

(Źródło: PAP)