e-Podatki

1.4. Coraz więcej skarg na interpretacje podatkowe 2014-03-18


Do NSA wpływa coraz więcej skarg na interpretacje skarbowe – w 2013 r.  ponad 1800 skarg na interpretacje skarbowe, w poprzedzającym go roku ich liczba ledwo przekroczyła 1100.
W Naczelnym Sądzie Administracyjnym większość wnoszonych spraw stanowią skargi kasacyjne na interpretacje podatkowe wydawane przez ministra finansów i działających z jego upoważnienia dyrektorów izb skarbowych. Jak informuje Gazeta Prawna, konsekwencją tak dużej liczby skarg jest to, że podatnicy, którzy uzyskali niekorzystną dla siebie interpretację, na ostateczny wyrok NSA muszą czekać nawet do dwóch lat.

W uzgodnieniach resortowych znajduje się projektowana nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie nią do NSA trafiałyby sprawy ważne albo precedensowe po uprzednim filtrowaniu przez sądy wojewódzkie. Sądy nie w każdym przypadku miałyby też orzekać co do istoty problemu poruszonego w interpretacji, ponieważ miałyby być ściśle związane zarzutami wskazanymi w skardze. Zmiany te miałyby poprawić sytuację podatników i skrócić okres oczekiwania na weryfikację wydanych przez skarbówkę interpretacji.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)