e-Podatki

1.3. Skarbówka ściągnie zaległe opłaty za śmieci 2014-03-18


Zaległe opłaty za odbiór śmieci komunalnych ściągną urzędy skarbowe, a nie władze gmin. To jedna ze zmian projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który przygotowali posłowie PO. Projekt jest jeszcze przed pierwszym czytaniem.

Zdaniem Macieja Kiełbus z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners propozycja ta jest słuszna. Gminy nie mają bowiem doświadczenia w egzekucji. Brakuje jednak przepisów przejściowych, które określiłyby, co należy zrobić z wszczętymi, a niezakończonymi przez wójtów postępowaniami egzekucyjnymi.

(Źródło: rp.pl)