e-Podatki

1.5. Rząd zajmie się projektem dotyczącym podatku węglowodorowego 2014-03-11


Dziś rząd zajmie się m.in. projektem regulującym kwestie poszukiwań gazu z łupków, koncesji i interesów państwa oraz projektem dotyczącym opodatkowania tego wydobycia. Polskie prawo ma zostać dostosowane do sytuacji, gdy intensywne poszukiwania, połączone z wykonywaniem licznych odwiertów oraz wydobycie węglowodorów prowadzi na terenie Polski wiele firm.

Projekt dotyczy systemu opodatkowania wydobywanych kopalin, m.in. ropy i gazu ma docelowo obowiązywać od 2020 r. Całkowitym obciążeniem inwestora ma być renta surowcowa o docelowej wysokości ok. 40 proc.; w przypadku złóż konwencjonalnych ma to być ok. 42 proc., złóż niekonwencjonalnych – ok. 38 proc.

Na rentę surowcową będzie składał się:

  • podatek od wydobycia niektórych kopalin, wynoszący w przypadku gazu konwencjonalnego 3 proc., gazu niekonwencjonalnego - 1,5 proc., a w przypadku ropy naftowej odpowiednio 6 i 3 proc. Konwencjonalny gaz i ropa, wydobywane spod dna Bałtyku, będą opodatkowane niżej - ze względu na specyfikę wydobycia - i wyniosą odpowiednio 1,5 i 3 proc.;
  • specjalny podatek węglowodorowy (SPW) o stawce od 0 do 25 proc., uzależnionej od relacji skumulowanych przychodów do skumulowanych wydatków – tzw. R-factor (jeśli R-facktor będzie mniejszy od 1,5, stawka SPW wynosić będzie zero, dla 1,5 wyliczony według odpowiedniego wzoru podatek wyniesie 12,5 proc. i będzie rósł progresywnie do wartości R-factor równej 2, kiedy to osiągnie 25 proc.);
  • 19-proc. podatek CIT z nową stawką amortyzacyjną na odwierty, opłaty eksploatacyjne (których wysokość jest regulowana inną ustawą) oraz podatek od nieruchomości.

(Źródło: PAP)