e-Podatki

1.4. Nowe stawki odszkodowania za wypadki przy pracy 2014-03-11


Od 1 kwietnia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe stawki jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Wysokości świadczeń podano w obwieszczeniu resortu pracy i polityki społecznej. Stawka odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wzrośnie z 704 do 730 zł.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych), osobie ubezpieczonej przysługują w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jednorazowe odszkodowania. Warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest fakt, że wskutek zdarzenia doszło do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązywać będą nowe stawki świadczeń odszkodowawczych. Wysokość odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będzie wynosić 730zł, a nie jak do tej pory 704zł. Wzrośnie również m.in. wysokość świadczenia przyznawanego, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek albo dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty – z 63 390 do 65 701 zł.

Nowe stawki ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z 2014 r., poz. 187).

Określone w obwieszczeniu stawki obowiązywać będą od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 r.

(Źródło: podatki.biz)