e-Podatki

1.1. Janosikowe niezgodne z Konstytucją. Teraz kolej na powiaty 2014-03-11


"Janosikowe" niezgodne z Konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Zaskarżone przepisy "nie gwarantują bowiem województwom zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych". "Janosikowe" planują teraz zaskarżyć powiaty.

W dniu 4 marca br. Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uznał, że art. 31 oraz art. 25 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354 oraz z 2013 r. poz. 193 i 1609) w zakresie, w jakim nie gwarantują województwom zachowania istotnej części dochodów własnych dla realizacji zadań własnych, są niezgodne z art. 167 ust. 1 i 2 w związku z art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie są niezgodne z art. 9 ust. 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107).

Przepisy te stracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Skargę wniósł sejmik województwa mazowiecki i dotyczyła ona tylko podatku płaconego przez województwa. Janosikowe planują teraz zaskarżyć powiaty. Przepisy dotyczące powiatów to bowiem inny artykuł i formalnie wyrok TK nie ich obejmuje.

Złożenie skargi do Trybunału Konstytucyjnego zadeklarowało 10 powiatów z Mazowsza, Dolnego Śląska i Wielkopolski. Skarga ma być wniesiona za 4-6 tygodni.


(Źródło: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 13/11)