e-Podatki

1.2. KE: Podatki ekologiczne zamiast opodatkowania zatrudnienia 2014-03-04


Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że warto byłoby wprowadzić w Unii nowe podatki ekologiczne. Dla gospodarek państw członkowskich optymalnym rozwiązaniem byłoby, jej zdaniem, stopniowe przechodzenie z opodatkowania zatrudnienia na rzecz opodatkowania zanieczyszczeń. Mogłoby to pozytywnie wpłynąć na gospodarki państw członkowskich.

– Ekologiczne reformy podatkowe mogą prawie dwukrotnie zwiększyć obecne dochody dla budżetów krajowych. Będzie to korzystne dla środowiska naturalnego, a także może przyczynić się do zmniejszenia podatków w sektorze zatrudnienia oraz do redukcji deficytu. To poważny argument za zmianą stanu obecnego – przekonuje unijny komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik.

Na podstawie opublikowanych przez KE badań (wyniki z 12 krajów UE) wynika, że zwiększenie opodatkowania zanieczyszczeń (np. przez zwiększenie podatków dotyczących przyczyn zanieczyszczenia wody oraz powietrza) przyniosłoby wpływy na poziomie ok. 35 mld euro w 2016 r., do nawet mniej więcej 101 mld euro w roku 2025. Prognozowane przychody z nowych podatków ekologicznych wynosiłyby w zależności od państwa w 2025 r. od 1 do trochę ponad 2,5 proc. PKB rocznie.

(Źródło: podatki.biz)