e-Podatki

2.1. Polski system podatkowy coraz mniej przyjazny 2014-03-04


Pracodawcy RP zwracają uwagę na to, że polski system jest coraz mniej przyjazny. Już wkrótce przedsiębiorcy, którzy będą chcieli odliczyć podatek VAT od nabywanych samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej, będą musieli składać informację VAT–26. Konieczność przekazywania zbyt wielu danych w tym celu jest jednak zbyt rygorystyczna – mówi ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb. Może to zniechęcić przedsiębiorców do korzystania z tego instrumentu.

Zaprezentowany przez Ministerstwo Finansów projekt wzoru informacji VAT-26 – który ma umożliwić odliczenie 100 proc. podatku od towarów i usług od nabywanych samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej – może zniechęcić przedsiębiorców do korzystania z tego instrumentu. Już sama konieczność złożenia tej informacji oraz prowadzenia ewidencji przez przedsiębiorców czyni tę instytucję uciążliwą i skomplikowaną.

Ministerstwo proponuje, by przedsiębiorcy przekazywali takie dane jak: marka samochodu, model, kolor, numer rejestracyjny, rok produkcji, data nabycia pojazdu, data poniesienia pierwszego wydatku oraz data zmiany wykorzystania. Tak rozbudowany katalog będzie wymagał poświęcenia dużej ilości czasu do uzupełnienia informacji, w szczególności przez przedsiębiorstwa, które dysponują flotą samochodową o znacznych rozmiarach. Informacje trzeba będzie zaktualizować po każdej zmianie, np. koloru pojazdu. Rozsądnie byłoby więc wykreślić przynajmniej niektóre proponowane zmiany – tym bardziej że nie mają one żadnego wpływu na prawidłowość rozliczenia zobowiązań podatkowych.

Z projektu wynika, że aktualizację informacji składa się ją w razie zmiany wykorzystania pojazdów najpóźniej przed dniem, w którym podatnik dokonuje tej zmiany. Zdaniem Pracodawców RP zasadne byłoby więc, aby termin ten został wydłużony do 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana wykorzystania pojazdu – tak jak to jest w przypadku terminów aktualizacyjnych danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Dla przedsiębiorców posiadających znaczną flotę samochodów oraz prowadzących działalność o ogólnopolskim zasięgu proponowane przez MF rozwiązanie będzie stanowiło duże utrudnienie w prawidłowym rozliczaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa. Poza tym może się okazać, że faktyczne spełnienie wymogów będzie niemożliwe.

Pracodawcy RP przypomnieli też o zaprezentowanym przez PwC wspólnie z Bankiem Światowym pod koniec 2013 r. raporcie Paying Taxes 2014, w którym Polska zajęła odległą – bo 113. – pozycję pod względem przyjazności systemu podatkowego dla biznesu. Wyniki raportu wskazują na to, że przeciętnie polski przedsiębiorca dokonuje 18 płatności podatku rocznie, a całkowita suma obciążeń podatkowych odpowiada 41,6 proc. zysków.

Najgorzej wypadamy pod względem czasu, jaki poświęcamy do spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów administracyjno-prawnych, związanych z rozliczeniem zobowiązań podatkowych. Polskim przedsiębiorcom zajmuje to przeciętnie aż 286 godzin, co plasuje Polskę niemal na samym końcu rankingu. We Francji wystarczą na to średnio 132 godziny.

Pracodawcy RP zwracają uwagę na to, że obecne regulacje prawa podatkowego utrudniają polskim przedsiębiorcom prawidłowe funkcjonowanie na rynku. Jest wielce prawdopodobne, że w kolejnym rankingu Polska nie tylko nie odnotuje awansu, lecz także nastąpi jej spadek o kilka pozycji. Może to mieć negatywny wpływ na naszą gospodarkę, z uwagi na zniechęcenie potencjalnych inwestorów do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

(Źródło: Pracodawcy RP)