e-Podatki

1.1. Standardowa deklaracja VAT w UE? 2014-03-04


Komisja Europejska planuje wprowadzenie standardowej deklaracji VAT w celu ograniczenia biurokracji oraz poprawy przestrzegania przepisów podatkowych w Unii Europejskiej.

Z opublikowanego przez Komisję Europejską wniosku wynika m.in., że stworzony zostanie jednolity dla całej UE zestaw wymagań, które firmy powinny spełniać w zakresie wypełniania deklaracji dla podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy składaliby deklarację VAT co miesiąc, a mikroprzedsiębiorcy raz na kwartał. Zaproponowano również zniesienie rocznego obowiązku składania informacji podsumowujących. Istotnym uproszczeniem ma być elektroniczny system składania deklaracji.

(Źródło: abc.com.pl)