e-Podatki

1.2. Do 1 marca decyzje o tegorocznej wysokości podatku od nieruchomości 2014-02-25


Do pierwszego dnia marca urzędy miast i gmin powinny dostarczyć właścicielom mieszkań i domów decyzję dotyczącą wysokości podatku od nieruchomości za 2014 r. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki, fundacje, stowarzyszenia płacą ten podatek na podstawie samodzielnie składanych rok do roku deklaracji. Podatek od nieruchomości jest płacony w równych ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

W tym roku stawki maksymalne wzrosły nieznacznie. W przypadku budynków mieszkalnych podatek wynosi 0,74 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Maksymalna stawka dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi obecnie 23,03 zł.

Gminy nie mogą nakładać na podatników stawek wyższych od maksymalnych limitów. Ustawowo zwolnione są m.in. grunty użyteczności publicznej (np. budowle kolejowe) oraz altanki w działkowych ogródkach (do określonej powierzchni). Samorząd może również sam ustalić zakres zwolnień z podatku.

(Źródło: podatki.biz)