e-Podatki

1.4. Bez opłaty skarbowej od decyzji ws. przyznania dodatku energetycznego 2014-02-25


W dniu 23 lutego 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 224). Rozporządzeniem zaniechano poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.

Opłata skarbowa nie będzie pobierana od decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Osoby, które już taką opłatę poniosły, mogą złożyć wniosek o jej zwrot.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)