e-Podatki

1.1. Za 2014 r. rozliczy nas fiskus? 2014-02-25


Od przyszłego roku rozliczy nas fiskus? Resort finansów przygotował projekt zmian w ustawie o PIT, dzięki któremu możliwe będzie wstępne rozliczenie deklaracji podatkowych za 2014 r. przez administracje podatkową.

Projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz innych ustaw opublikowano na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Wdrożenie zmian przyczyni się do budowy elektronicznej administracji podatkowej, a pośrednio ograniczy błędy popełniane podczas rozliczeń podatkowych.

Usługa PFR (pre-filled tax return) ma zostać umieszczona na koncie podatnika utworzonym na specjalnym portalu podatkowym. Po zalogowaniu się na konto podatnik zdecyduje, czy akceptuje wypełnioną przez fiskusa deklarację. Automatycznie uzyska wówczas urzędowe poświadczenie jego odbioru. Podatnik będzie mógł też wprowadzić do deklaracji zmiany, np. związane z ulgami podatkowymi.

Usługa PFR ma być przygotowywana na podstawie danych z informacji o wysokości dochodów podatników sporządzanych m.in. przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Będą z niej mogli przede wszystkim skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-37, czyli osoby uzyskujące dochody z pracy opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

(Źródło: PAP)