e-Podatki

2.1. Zwiększanie obciążeń fiskalnych to zły pomysł 2014-02-18


Zwiększanie obciążeń fiskalnych może być złym pomysłem, nawet z punktu widzenia wąsko pojmowanego interesu budżetu państwa. Wypowiedzieli się na ten temat eksperci Pracodawców RP.

Ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski tłumaczy to m.in. na przykładzie sprzedaży papierosów do hurtowni, która spadła w 2013 r. o ponad 10 proc. w porównaniu z rokiem 2012. Jego zdaniem świadczy to o gwałtownie rosnącej skali przemytu. Polacy bowiem nie ograniczyli palenia w aż tak dużym stopniu. Sytuacja pogorszy się po styczniowej podwyżce akcyzy.

Choć nie mamy jeszcze pełnych danych za ubiegły rok, to jednak coraz więcej wskazuje na to, że dochody budżetowe z tytułu podatku akcyzowego w ujęciu rocznym spadły. Kolejna podwyżka akcyzy na papierosy, do której doszło miesiąc temu, z pewnością nie poprawi sytuacji w budżecie państwa - podkreśla.

Wysoki poziom opodatkowania powoduje bowiem, że kolejne jego zwiększanie przynosi efekt odwrotny od zamierzonego i oznacza dalszy spadek dochodów budżetu państwa. Długofalową konsekwencją nadmiernego fiskalizmu jest także ograniczenie potencjału wzrostowego gospodarki.

Problem spadku wpływów budżetowych w wyniku zwiększania obciążeń podatkowych nie ogranicza się jedynie do akcyzy – w tym przypadku na wyroby tytoniowe. Korzyści z podniesienia podatku VAT o 1 pkt proc. w 2011 r. były znacznie niższe od zakładanych, np. dochody z tego tytułu w 2013 r. wynosiły ok. 10 mld zł mniej, niż wynikało to z pierwotnych prognoz, zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010–2013. Co więcej, relacja wpływów z VAT do PKB już w 2012 r. spadła do poziomu sprzed podwyżki podatku.

(Źródło: Pracodawcy RP)