e-Podatki

1.1. Będą zmiany w podatku od nieruchomości? 2014-02-18


Właściciele parkingu i miejsc postojowych mają płacić tyle samo podatku. Zmiany przewidziano w przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekcie ustawy (z 4 listopada 2013 r. ) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w tym ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wynika z niego, że do niektórych garaży nie będzie można już stosować stawek podatku od nieruchomości niższych od tych obowiązujących dla budynków mieszkalnych. Za każdy metr garażu podatek wynosić ma ok. 6–8 zł.

Zmiany dotyczyć mają również garaży umieszczonych w budynku i objętych obecnie niższą niż od mieszkań stawką opodatkowania. Podwyżka obejmie również najprawdopodobniej tych, którzy posiadają w podziemiach budynków wykupione miejsca parkingowe.

Zmienione ma zostać również pojęcie budowli. Stworzony zostanie zamknięty katalog obiektów-budowli, co ma ułatwić ustalenie, co dana firma powinna zapłacić podatek.

(Źródło: podatki.biz)