e-Podatki

1.2. Priorytety Ministerstwa Finansów 2014-02-18


Podczas spotkania z członkami Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), które odbyło się w Warszawie 13 lutego 2014 r. minister finansów Mateusz Szczurek przedstawił priorytety Ministerstwa Finansów w najbliższym czasie. Planowane są również ułatwienia dla przedsiębiorców. Jakie?

Mateusz Szczurek wymienił m.in. kontynuację w latach 2014-2015 działań redukujących nadmierny deficyt budżetowy i uszczelniających system podatkowy oraz uelastycznianie rynku pracy. Minister dodał, że działalność przedsiębiorców ułatwią zmiany m.in. w ordynacji podatkowej (wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych, informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej czy wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, przeciwdziałającej sztucznym konstrukcjom prawnym służącym do niepłacenia podatku).

Wśród planowanych zmian w systemie podatkowym minister Szczurek wskazał m.in. ułatwienia procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych oraz wprowadzenie uproszczonego systemu rozliczania podatku VAT – tzw. systemu mini one-stop-shop. Dzięki niemu zmiana miejsca świadczenia nie będzie wiązała się dla podatników z koniecznością rejestracji na potrzeby podatku VAT w każdym państwie członkowskim konsumpcji (czyli w miejscu w którym znajduje się nabywca niebędący podatnikiem – ostateczny konsument).

(Źródło: Ministerstwo Finansów)