e-Podatki

1.3. Czy zwolnienie lokatora z opłaty za korzystanie z windy jest opodatkowane? 2014-02-18


Lokatorzy, którzy mieszkają na parterze i w związku z tym są zwolnieni z wnoszenia opłat za korzystanie z windy, nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia od spółdzielni mieszkaniowej. Nie osiągają więc przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT.

Jeśli statut spółdzielni przewiduje, że opłaty za korzystanie z windy dotyczą tylko lokali położonych na piętrach, są to postanowienia generalne. Wszystkie osoby, które spełniają określone warunki, czyli w tym przypadku zajmują lokale na parterze, mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty za korzystanie z windy. Tego rodzaju bonifikata w opłacie czynszu nie jest więc indywidualna i nie powoduje powstania przychodu.

Ministerstwo Finansów poinformowało o tym w związku z publikacjami medialnymi. Zapowiedziało również, że w najbliższym czasie Minister Finansów dokona analizy wskazywanych przez media interpretacji indywidualnych i w razie potwierdzenia ich nieprawidłowości, dokona ich zmian.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)