e-Podatki

1.4. Zmiany w VAT dotyczących tzw. aut z kratką od 1 kwietnia br. 2014-02-11


Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, regulującą zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia tzw. aut z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją. Chodzi o samochody osobowe oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2014 r. W dalszej kolejności nowelizacją zajmie się Senat.

Ustawa dotyczy zarówno pojazdów wykorzystywanych równocześnie w działalności gospodarczej i w celach prywatnych, jak i aut wyłącznie firmowych. Zgodnie z nowelizacją, w przypadku pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych, zasadą będzie możliwość odliczenia, bez ograniczenia kwotowego, 50 proc. podatku naliczonego od wszystkich wydatków - zarówno z tytułu zakupu pojazdu, jak i paliwa oraz innych kosztów eksploatacyjnych.

Pełne odliczenie VAT będzie przysługiwało tylko w przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Konieczne będzie jednak złożenie stosownej informacji oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Dane te będą weryfikowane przez organy skarbowe.

(Źródło: Sejm.gov.pl)