e-Podatki

2.1. Polski system podatkowy nadal skomplikowany i mało wydajny 2014-02-11


Opodatkowanie jest nadal jednym z istotnych czynników wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Tak wynika z raportu „Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014”, który przygotował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Chociaż międzynarodowe raporty analizujące warunki prowadzenia biznesu w większości pokazują, że w Polsce jest pod tym względem dość dobrze, jednak w kluczowych obszarach brak jest pozytywnych zmian.

Jak napisano w raporcie „Opodatkowanie jest niewątpliwie jednym z istotnych czynników wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Wprawdzie eksperci The Heritage Foundation docenili, że zarówno podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i prawnych został w ostatnim czasie uproszczony, to jednak w dalszym ciągu polski system podatkowy jest bardzo skomplikowany i mało wydajny. Również eksperci OECD za najbardziej palącą kwestię uznali reformę systemu podatkowego”.

Autorzy raportu uważają, że jednym z najbardziej miarodajnych wskaźników, na podstawie których można oceniać systemy podatkowe, jest czas, jaki przedsiębiorcy poświęcają na dokonanie płatności podatkowych. Z raportu „Doing Business 2014” wynika, że w 2013 r. było to dokładnie 286 godzin, czyli bez zmian względem poprzedniego roku. To stawia Polskę dopiero na 113. pozycji wśród 189 badanych krajów.

Autorzy raportu zwracają też uwagę m.in. na mnożenie prawa w zakresie kosztów uzyskania przychodów, co jest „zmorą polskich przedsiębiorców”. Równie krytycznie oceniany jest system poboru podatku VAT, jako nieefektywny i zbyt skomplikowany.

Pełną treść raportu można znaleźć pod adresem:

http://zpp.net.pl/files/manager/file-6b7a02c874f948d5f5b15423a83772b1.pdf

(Źródło: podatki.biz)